# ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων

Η απόφαση επικαιροποιεί την μεθοδολογία και εξορθολογίζει το συνολικό ποσό καταβολή με τρόπο διαφανή, οριζόντιο και ενιαίο σε κάθε περίπτωση, με την χρήση μαθηματικού τύπου.