# ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για τις εξορύξεις στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για τις εξορύξεις στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται τώρα να ζητήσει ευθύνες από την Ελλάδα και να διασφαλίσει την προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων

Η απόφαση επικαιροποιεί την μεθοδολογία και εξορθολογίζει το συνολικό ποσό καταβολή με τρόπο διαφανή, οριζόντιο και ενιαίο σε κάθε περίπτωση, με την χρήση μαθηματικού τύπου.