# ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα αμπελιού
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ευδεμίδα αμπελιού

Την εποχή αυτή δραστηριοποιείται πληθώρα φυσικών εχθρών, που ελέγχουν σε σημαντικό ποσοστό τους πληθυσμούς του εντόμου.
Ευδεμίδα αμπελιού
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ευδεμίδα αμπελιού

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της 3ης πτήσης στις 22-24 Ιουλίου όπως περιγράφθηκε στο προηγούμενο δελτίο (No 42/26 Ιουλίου 2021), εμφανίζει μία δεύτερη κορυφή στις 11-13 Αυγούστου.