# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα
ΑΤΖΕΝΤΑ

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Η διάσκεψη θα φέρει σε επαφή φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς χώρους για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ενόψει της ρυθμιστικής πρωτοβουλίας της ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα .
Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει το σχέδιο της για την οικονομική ανάπτυξη με στόχο μια πιο ανθεκτική οικονομία, μια πιο δίκαιη κοινωνία και έναν πιο «πράσινο» πλανήτη.
Η μεταρρύθμισης της ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι συμβατή με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας.