# ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Φορολογία Αγροτών-Επιτακτική η διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους κλάδους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία Αγροτών-Επιτακτική η διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους κλάδους

Η λειτουργία και μόνο του ΕΛΓΑ, ως τον μοναδικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα για μία επαγγελματική τάξη, αναδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας.