# ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ

Παρέμβαση αντιπεριφειάρχη για την αδικία αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των αδειών φύτευσης αμπελώνων προς το ΥΠΑΑΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παρέμβαση αντιπεριφειάρχη για την αδικία αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των αδειών φύτευσης αμπελώνων προς το ΥΠΑΑΤ

Τα δικαιώματα αδειών νέας φύτευσης να δύνανται να μετατεθούν σε αμπελουργούς άλλης Περιφερειακής Ενότητας εντός της ίδιας Περιφέρειας.