# ΓΕΩΡΓΙΑ

Απορρύθμιση μεταλλαγμένων: πρόβλημα και όχι λύση για τους αγρότες και τη γεωργία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απορρύθμιση μεταλλαγμένων: πρόβλημα και όχι λύση για τους αγρότες και τη γεωργία

Αγνοώντας τις επισημάνσεις των επιστημόνων καθώς και τα δικαιώματα των αγροτών και των καταναλωτών, προσθέτει ένα ακόμη πρόβλημα στους αγρότες και τη γεωργία.
Τροποποίηση των αποφάσεων για ecoschemes, βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση των αποφάσεων για ecoschemes, βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία

Με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς λιπασμάτων στη χώρα και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν, στοχεύοντας έτσι στην προστασία από την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.