# ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Απογραφή γεωργικών ελκυστήρων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Απογραφή γεωργικών ελκυστήρων

Δόθηκε παράταση στην απογραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας είτε αυτή που διαθέτουν δεν έχει εθνική έγκριση, έως και τις 31/12/2021.