# ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ

Εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της Γουνοποιίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της Γουνοποιίας

΄Δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.