Γύρος

Ειδήσεις

Νέος φάκελος για Γύρο ΠΓΕ

«Κοινό μέτωπο» για τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης του Γύρου.


Σύσκεψη για την προστασία του Ελληνικού Γύρου

Βασική επιδίωξη είναι αφενός η ενημέρωση για τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες που παρέχει το ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης ονομάτων .