# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων

Σε ό,τι αφορά το μέτρο των ηλεκτρονικών δαπανών καθώς η πανδημία και οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα μείωσαν τα εισοδήματα και έκαναν δυσκολότερη τη συγκέντρωσή των e-αποδείξεων.