# ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΑΛΕ: «Fish stories» για τους καρχαρίες, τους κέφαλους και τα χέλια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΝΑΛΕ: «Fish stories» για τους καρχαρίες, τους κέφαλους και τα χέλια

Ιστορίες ψαριών που μιλούν για τους καρχαρίες που μας… μοιάζουν, για τον τυφλό κέφαλο του Αριστοτέλη και το ταξίδι των χελιών από τη θάλασσα των Σαργασσών στις ακτές του βορείου Αιγαίου, περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά φυλλάδια που αναμένεται να κυκλοφορήσει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) στο πλαίσιο του έργου «PERICLES - Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών».