# ΗΠΕΙΡΟΣ

Εναλλακτικές πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο: Η περίπτωση του Αώου ποταμού στην Ήπειρο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εναλλακτικές πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο: Η περίπτωση του Αώου ποταμού στην Ήπειρο

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, των παραγόντων και των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της λεκάνης απορροής του Αώου και ιδιαίτερα της περιοχής που δεν προστατεύεται από τον Εθνικό Δρυμό Βόρειας Πίνδου.
Ανακοινώθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των νέων Αγροτών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου
ΧΡΗΣΙΜΑ

Ανακοινώθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των νέων Αγροτών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.