# ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της ορεινής Πιερίας, της Ράχης Ημαθίας και της ΔΑΟΚ Καστοριάς.
Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

-Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Ράχης Ημαθίας και της Ράχης Πιερίας.
Καρπόκαψα Καρυδιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα Καρυδιάς

Είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της καρυδιάς και συναντάται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς στις ζεστές πεδινές περιοχές.