# ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης
Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.
Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

Από τα δεδομένα των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας η πτήση του εντόμου εμφανίζει σημαντική αύξηση των συλλήψεων, το χρονικό διάστημα 18-20 Μαΐου.
Καρπόκαψα μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα μηλιάς

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της ορεινής Πιερίας, της Ράχης Ημαθίας και της ΔΑΟΚ Καστοριάς.