Καστανιές


Χαρακόπουλος: Επίλυση προβλημάτων στην καστανοκαλλιέργεια

Τα τελευταία χρόνια η καστανοκαλλιέργεια εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική και ενθαρρυντικές εξαγωγικές προοπτικές.

Εχθροί καστανιάς

Είναι μικρό σκαθάρι με μεγάλο ρύγχος.

Καρποκάψα Καστανιάς

Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου.

Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμισης του DRYOCOSMUS 2019

Εξαπόλυση του  παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εσπερίδα για την καλλιέργεια της καστανιάς

Εσπερίδα για την καλλιέργεια της καστανιάς

Τα προβλήματα στην καλλιέργεια της καστανιάς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρουμάτων διοργανώνει εσπερίδα για καστανοπαραγωγούς και αγρότες του Νομού Χανίων με θέμα «Προβλήματα στην καλλιέργεια της Καστανιάς ( ΕΛΚΟΣ-ΜΕΛΑΝΩΣΗ κ.α. )».