# ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε καστανοπαραγωγούς για την αντιμετώπιση της φαιάς σήψης και της σφήκας της καστανιάς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε καστανοπαραγωγούς για την αντιμετώπιση της φαιάς σήψης και της σφήκας της καστανιάς

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του αγροτικού πληθυσμού έχει αναλάβει δράσεις για την προστασία της καστανοπαραγωγής.
Ζητά αύξηση αποζημίωσης για τους καστανοπαραγωγούς ο πρόεδρος της “Ελληνικής Λύσης” Κ. Βελόπουλος
ΒΟΥΛΗ

Ζητά αύξηση αποζημίωσης για τους καστανοπαραγωγούς ο πρόεδρος της “Ελληνικής Λύσης” Κ. Βελόπουλος

Η τιμή που προτάθηκε για τα κάστανα ως αντισταθμιστική αποζημίωση είναι μόλις 150 ευρώ/στρ., ενώ η πραγματική ζημιά που έχουν υποστεί, έχει κατ' ελάχιστο για αρχή τα 350 ευρώ/στρ.