# ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη επιδοτείται κατά 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, έως του ποσού των 8.000 ευρώ, σε σχέση με τα 6.000 ευρώ του προηγούμενου κύκλου.