# ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μετάβαση από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ 2021-2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η μετάβαση από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ 2021-2027

Η νέα ΚΑΠ έχει ως σκοπό την στενή σύνδεση με την γνώση, την καινοτομία, το περιβάλλον και το κλίμα και έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την ανακατανομή των επιδοτήσεων με στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και επενδύει περισσότερο σε μία νέα ΚΑΠ.
Στ. Αραχωβίτης: στήριξη και διατήρηση του προϋπολογισμού της μελλοντικής ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στ. Αραχωβίτης: στήριξη και διατήρηση του προϋπολογισμού της μελλοντικής ΚΑΠ

Το Συμβούλιο απασχόλησε και η πρόσφατη Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το καθεστώς των τροφίμων που προέρχονται από τις λεγόμενες «νέες αναπαραγωγικές τεχνικές».
Β. Αποστόλου: Δίνουμε μάχες με αποτελέσματα για τη διασφάλιση των Κοινοτικών πόρων στους αγρότες μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Αποστόλου: Δίνουμε μάχες με αποτελέσματα για τη διασφάλιση των Κοινοτικών πόρων στους αγρότες μας

Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην εκπόνηση του σχεδίου μας «Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη» για τα επόμενα χρόνια και των μελετών για την προετοιμασία της νέας ΚΑΠ»