# ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mείωση της χρηματοδότησης κατά  15% για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Mείωση της χρηματοδότησης κατά 15% για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

«Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μείωση στις μακροχρόνιες πολιτικές της Ένωσης που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, δηλαδή, την Πολιτική της Συνοχής, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτικ