# ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ένας από τους κύριους στόχους της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για την αγροτική πολιτική της Ε.Ε.
ΣΕΚ: Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου  Κρέατος- Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ της Ελλάδας 2023-2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΚ: Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου  Κρέατος- Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ της Ελλάδας 2023-2027

Η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοείου κρέατος την προγραμματική περίοδο 2014-2020  δεν οδήγησε στη στόχευση για αύξηση της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος.
Wojciechowski: Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τo μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Wojciechowski: Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τo μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θέτει στο τραπέζι ένα πακέτο ευκαιριών για τους αγρότες στα στρατηγικά τους σχέδια, το ΥΠΑΑΤ θα αποφασίσει ποιες από αυτές τις ευκαιρίες θα προσφέρει στους αγρότες