Κορώνεια

Ειδήσεις

Ορισμός Συντονιστή για τη Λίμνη Κορώνεια

Ενέκρινε 800.000 ευρώ για την εκτέλεση αναγκαίων μέτρων επείγουσας σημασίας για το Master Plan της Κορώνειας.