# ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ αναζητούν μέτρα για να αντέξουν το COVID-19
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ αναζητούν μέτρα για να αντέξουν το COVID-19

Μέτρα που ελήφθησαν περιλαμβάνουν το καθεστώς μικρών επιχορηγήσεων για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, βιοτεχνίες και εργοδότες ύψους 53 εκατ και πίστωση για τις μικρές επιχειρήσεις, με δάνεια μέχρι 25 000 ευρώ, με επιτόκιο 0,5%