# ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης

Το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.