# ΚΥΨΕΛΗ

Δήλωση των κατεχόμενων κυψελών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δήλωση των κατεχόμενων κυψελών

Στα πλαίσια της δήλωσης αυτής, όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών  το έτος 2021.