# Μ.Α.Α.Ε.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέ