# ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Μείωση ενοικίου: Ξεκινούν οι έλεγχοι για την  επιστροφή των αποζημιώσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση ενοικίου: Ξεκινούν οι έλεγχοι για την επιστροφή των αποζημιώσεων

Με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.