# ΜΕΛΕΤΗ

Σημαντική ανακάλυψη στο ΙΤΕ για τη γήρανση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σημαντική ανακάλυψη στο ΙΤΕ για τη γήρανση

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι καθοριστικής σημασίας για την έρευνα και την κατανόηση της γήρανσης στον άνθρωπο και αναμένεται να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών .