# ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σεμινάριο Ελαιόλαδου «Από τον αγρό στη φιάλη» από το ΚΑΕΜ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο Ελαιόλαδου «Από τον αγρό στη φιάλη» από το ΚΑΕΜ

Σκοπός του είναι η εξοικείωση με καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές ελαιοποίησης που οδηγούν στην παραγωγή ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας καθώς και η εξοικείωση με τον οργανοληπτικό έλεγχο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.