# ΜΕΤΣΟΒΟ

Παραχώρηση κτιρίου της Δασικής Υπηρεσίας στον Δήμο Μετσόβου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παραχώρηση κτιρίου της Δασικής Υπηρεσίας στον Δήμο Μετσόβου

Σκοπός της απόφασης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων διευκολύνσεων στους επισκέπτες στην περιοχή των παραπάνω ποταμών στα διοικητικά όρια του Δήμου και η αξιοποίηση αυτής μέσω της τουριστικής δραστηριότητας.