# ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Διευκρινίσεις για την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις για την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Η καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων ετών 2017, 2018 και 2019 σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβαλλομένης μέχρι την 31.3.2021.