# ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Κλίμα: Εκστρατεία για την αντικατάσταση της εκτροφής ζώων με μικροοργανισμούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλίμα: Εκστρατεία για την αντικατάσταση της εκτροφής ζώων με μικροοργανισμούς

Η κτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι ακτιβιστές για το περιβάλλον αναζητούν ριζοσπαστικούς τρόπους για να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα.