# ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Ασθένειες στα μηλοειδή
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες στα μηλοειδή

Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές της Αχαΐας η 1η πτήση του εντόμου την 20η Μαΐου και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι προς το παρόν αραιές.
Ασθένειες στα μηλοειδή
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες στα μηλοειδή

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές της Αχαΐας η 1η πτήση του εντόμου την 13η Απριλίου και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι προς το παρόν αραιές.
Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση εντόμων στα μηλοειδή, στη ροδακινιά και στην κερασιά
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση εντόμων στα μηλοειδή, στη ροδακινιά και στην κερασιά

Η ροδακινιά αποτελεί το σημαντικότερο ξενιστή των εντόμων της ανάρσιας και της καρπόκαψας, οι προνύμφες των οποίων κάνουν στοές στους νεαρούς βλαστούς, ενώ στους καρπούς προκαλούν αρχικά επιφανειακά φαγώματα.