# ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση εντόμων στα μηλοειδή, στη ροδακινιά και στην κερασιά
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση εντόμων στα μηλοειδή, στη ροδακινιά και στην κερασιά

Η ροδακινιά αποτελεί το σημαντικότερο ξενιστή των εντόμων της ανάρσιας και της καρπόκαψας, οι προνύμφες των οποίων κάνουν στοές στους νεαρούς βλαστούς, ενώ στους καρπούς προκαλούν αρχικά επιφανειακά φαγώματα.