# ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Ανανέωση εγγραφών στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)
ΧΡΗΣΙΜΑ

Ανανέωση εγγραφών στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)

Οι έμποροι οπωροκηπευτικών θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση της εγγραφής και επικαιροποίησης των στοιχείων των  επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών