# ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Ένα σπάνιο λιβάδι με νάρκισσους στο Βέρμιο - Ένα λουλούδι με δυο όψεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένα σπάνιο λιβάδι με νάρκισσους στο Βέρμιο - Ένα λουλούδι με δυο όψεις

Το λουλούδι αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καθένα, δεδομένης της μεγάλης του δραστικότητας και της υψηλής του τοξικότητας, που επιβάλλει τους κατάλληλους χειρισμούς από τους επιστήμονες του κλάδου.