# ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Απόρριψη υποψηφίων νέων αγροτών ύστερα από ετεροχρονισμένους ελέγχους τεχνικών προδιαγραφών καλλιέργειας μανιταριών έτους 2022
ΒΟΥΛΗ

Απόρριψη υποψηφίων νέων αγροτών ύστερα από ετεροχρονισμένους ελέγχους τεχνικών προδιαγραφών καλλιέργειας μανιταριών έτους 2022

Τονίστηκε από τους ανωτέρω ότι, η μεταγενέστερη ημερολογιακά έκδοση ΦΕΚ σε σχέση με την έναρξη παραγωγής δεν μπορεί να δημιουργεί υποχρεώσεις ελέγχου, αφού ο εκ των υστέρων απαιτούμενος από το παραπάνω ΦΕΚ υποχρεωτικός εξοπλισμός, δεν έχει συμβάλλει σε πραγματικό χρόνο, ούτε στο ελάχιστο, στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη.
ΠΚΜ: Οι πρώτοι 1.501 αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΚΜ: Οι πρώτοι 1.501 αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Ήδη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων και τα ενταγμένα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνάντηση Στύλιου με τον Βασιλειάδη για τους νέους αγρότες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Στύλιου με τον Βασιλειάδη για τους νέους αγρότες

Ο κ. Στύλιος αφού παρουσίασε στον Βουλευτή τη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος και τις ενέργειες του Υπουργείου για εύρεση πόρων, τον ενημέρωσε πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων θα απελευθερωθεί μέρος των πόρων ύψους 10% του προϋπολογισμού οι οποίοι έχουν δεσμευθεί για τη διαδικασία.