# ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

Ποια είναι η συμβολή των νέων γεωργών στη γεωργική παραγωγή;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η συμβολή των νέων γεωργών στη γεωργική παραγωγή;

Οι νέοι γεωργοί στην Ελλάδα, έως 39 ετών, παράγουν το 11,9% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, καλλιεργούν το 10,8% της καλλιεργήσιμης γης, έχουν παραγωγικότητα γης 283,3 €/στρέμμα και παραγωγικότητα εργασίας 10,4 €/ώρα.
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΠΑΑ 2014-2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΠΑΑ 2014-2020

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά της απόφασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης υποβάλλονται μία φορά.