# Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΙΑΤΩΝ- Ο.Π.

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Ο.Ε.Φ.  Αγροτικού Συνεταιρισμού Νιάτων- Ο.Π. για Τεχνικό Σύμβουλο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Νιάτων- Ο.Π. για Τεχνικό Σύμβουλο

Για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διετίας 2021/2022» .