# ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Και με εθνική χρηματοδότηση μπορούν να «τρέξουν» πλέον  τα προγράμματα ενημέρωσης για τον οίνο στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Και με εθνική χρηματοδότηση μπορούν να «τρέξουν» πλέον τα προγράμματα ενημέρωσης για τον οίνο στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.

Υπογράφτηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το Μέτρο Στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για τον οίνο κατά την προγραμματική περίοδο 2019-2023.