# ΟΠΕΚΕΠΕ,

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.2 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.2 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βιολογική κτηνοτροφία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, βιολογική γεωργία κ.α
ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.3 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, πρόωρη συνταξιοδότηση, γενετικούς πόρους, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.
Βορίδης: Εκσυγχρονίζουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βορίδης: Εκσυγχρονίζουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων θα συνδράμει καθοριστικά στη διασταύρωση στοιχείων, στην απλούστευση των διαδικασιών, στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.