# ΟΠΕΚΕΠΕ

Μουλκιώτης:  «6 Ερωτήματα για τους αγρότες, ζητούν απαντήσεις από την  Κυβέρνηση»
ΒΟΥΛΗ

Μουλκιώτης: «6 Ερωτήματα για τους αγρότες, ζητούν απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

Πώς τελικά καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις των τελευταίων πληρωμών των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των οικολογικών σχημάτων, τι θα γίνει με αυτές τις ενισχύσεις που παραμένουν απλήρωτες;