# ΟΠΕΚΕΠΕΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή  του 80% για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του 80% για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.050.598,11 €, αφορά σε 1585 δικαιούχους (για την πρώτη πρόσκληση) και 1.901.602,33 €, αφορά 3206 δικαιούχους (για την δεύτερη πρόσκληση) και 3.061.997,42 € αφορά 4682 δικαιούχους.