# ΟΡΥΖΩΝΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές εκκαθάρισης σε "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα"
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές εκκαθάρισης σε "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα"

Πληρώθηκαν "Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας", "Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας", ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, “Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”, δικαιούχων της Δράσης 10.1.4 του Μ 10,
Διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών στους ορυζώνες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών στους ορυζώνες

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση ως ογδόντα χιλιάδων (80.000) στρεμμάτων του μπλοκ των εκτάσεων της περιοχής των ρυζοκαλλιεργειών της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για τους ορυζώνες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για τους ορυζώνες

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”