# ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ

Μελισσοκόμοι: Προτεραιότητα είναι να εισαχθεί υποχρεωτική σήμανση μελιού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μελισσοκόμοι: Προτεραιότητα είναι να εισαχθεί υποχρεωτική σήμανση μελιού

Οί ευρωπαίοι μελισσοκόμοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση για τη διάσωση της βιομηχανίας. Η προτεραιότητα είναι να εισαχθεί υποχρεωτική σήμανση μελιού, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει σε ποια χώρα έχει παραχθεί. Η Copa-Cogeca προειδοποιεί ότι διακυβεύεται το μέλλον των 10 εκατομμυρίων κυψελών της ΕΕ.