# ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Ηλεκτρονική "ασπίδα" στον παγετό - Εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ θα προειδοποιεί τον παραγωγό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονική "ασπίδα" στον παγετό - Εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ θα προειδοποιεί τον παραγωγό

Το συνολικό κόστος της εφαρμογής για το ελληνικό δημόσιο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς δεν ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, ενώ τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται η λειτουργία της παρέχονται δωρεάν.