# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αποστόλου: Καταργούνται τα Π.Δ. στην εκπόνηση στρατηγικών για περιβαλλοντικά ζητήματα
ΒΟΥΛΗ

Αποστόλου: Καταργούνται τα Π.Δ. στην εκπόνηση στρατηγικών για περιβαλλοντικά ζητήματα

Το Νομοσχέδιο που συζητάμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποτίθεται ότι έχει ως στόχο να προσελκύσει επενδυτές, αλλά αυτό που κάνει είναι όχι μόνο να βλάπτει το περιβάλλον, αλλά και τις ήδη νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.