# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

COVID-19 και Κλιματική Δράση
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

COVID-19 και Κλιματική Δράση

7 σχετικές προτάσεις με το «πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19 θα συμβεί με τρόπο που θα κρατήσει την Ατζέντα του 2030 και τη Συμφωνία του Παρισιού στο επίκεντρο των αναπτυξιακών προσπαθειών».