# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιστήμονες φέρνουν πίσω την καλή γη
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιστήμονες φέρνουν πίσω την καλή γη

Αυτό είναι το μάθημα που μαθαίνουμε όταν εκατοντάδες πεύκα μόνιμα φυτεύτηκαν σε βραχώδεις βρύσες στα εθνικά δάση - μόνο για να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους τους.
Οι ευρωπαίοι πολίτες  θεωρούν σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος

Τρία χρόνια μετά την πιο πρόσφατη παρόμοια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου είναι σαφές ότι, παρά την οικονομική κρίση, οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για το περιβάλλον δεν έχουν μειωθεί.