# ΠΕΣΤΡΟΦΑ

Aπαγόρευση αλιείας πέστροφας & χελιού
ΑΛΙΕΙΑΣ

Aπαγόρευση αλιείας πέστροφας & χελιού

Επίσης απαγορεύεται απολύτως για το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους η διενέργεια επαγγελματικές αλιείας χελιού.