# ΠΕΣΤΡΟΦΑ

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας
ΑΛΙΕΙΑΣ

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας

Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας.
Aπαγόρευση αλιείας πέστροφας & χελιού
ΑΛΙΕΙΑΣ

Aπαγόρευση αλιείας πέστροφας & χελιού

Επίσης απαγορεύεται απολύτως για το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους η διενέργεια επαγγελματικές αλιείας χελιού.