# ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφορούν πληρωμές σε γενετικούς πόρους, νέους γεωργούς 2014-2020, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.