# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14.498.290,39€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14.498.290,39€

Αφορούν πληρωμές σε ΦΠΑ νησιών Αιγαίου, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.α.