# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Νέα Αριστερά: Για την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των ελέγχων& καταβολής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΒΟΥΛΗ

Νέα Αριστερά: Για την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των ελέγχων& καταβολής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ολοκλήρωση των ελέγχων  συνεπάγεται την πληρωμή εκείνων των αγροτών που αδικαιολόγητα στερήθηκαν σε τόσο μεγάλο διάστημα τα δικαιούμενα ποσά.